Parodontopatija je oboljenje potpornog aparata zuba a grana stomatologije koja se bavi lečenjem ovog oboljenja je parodontologija.

Lečenje parodontopatije najčešće započinje konzervativnim metodama – uklanjanje zubnog kamenca i mekih naslaga, konkremenata i obrada („kiretaža“) parodontalnih džepova.

 

 

Osnovu hirurškog lečenja parodontopatije čini režanj operacija – direktan pristup i čišćenje dubokih parodontalnih džepova, uz eventualnu upotrebu koštanih zamenika („veštačke kosti“) i membrana, čime se postiže ozdravljenje potpornog aparata zuba.