Naš tim

dr Mila Kovacevic
spec. dr Mila Kovačević

specijalista stomatološke protetike

Rođena je 1985. godine u Novom Sadu. Medicinski fakultet u Novom sadu, odsek Stomatologija završila je 2012. godine, sa prosečnom ocenom 9,15.

Nakon završetka osnovnih studija započinje rad u privatnoj stomatološkoj praksi svoje majke, dr Marije Kovačević, a stomatološku ordinaciju Kovačević Dental osniva 2017. godine.

Trogodišnju specijalizaciju iz oblasti Stomatološka protetika na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu završila 2018. godine. Od 2018. započinje rad u stomatološkoj ordinaciji Dental M synergy u Novom Sadu.

Doktorand na studijama Kliničke medicine Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Kontinuirano se usavršava, aktivno i pasivno učestvujući na brojnim stručnim i naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Govori slovački i engleski jezik.

dr Marija Kovačević
spec. dr Marija Kovačević

specijalista dečije i preventivne stomatologije

Rođena je 1952. godine u Selenči. Stomatološki fakultet u Beogradu završila je 1980. godine. Po završetku studija, radila je u Domu zdravlja Bač.

Specijalizaciju iz oblasti Dečija i preventivna stomatologija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu završila je 1989. godine.

Nakon završene specijalizacije, osniva svoju privatnu praksu u Baču 1992. godine. Tokom godina, posećuje veliki broj domaćih i međunarodnih stručnih skupova.

Veliko iskustvo i hiljade zadovoljnih pacijenata svih uzrasta predstavljaju motivaciju za dalji rad i napredovanje njoj, ali i njenoj deci – dr Mili Kovačević, i zubnom tehničaru Marku Kovačeviću. Govori slovački jezik.

Marko Kovačević
Marko Kovačević

zubni tehničar

Rođen je 1984. godine u Novom Sadu. Srednju medicinsku školu “7. April” u Novom Sadu, smer zubni tehničar, završio je 2003. godine. Nakon završetka školovanja, 6 godina je radio u privatnim zubotehničkim laboratorijama u Novom Sadu i Beogradu, pre početka obavljanja samostalne delatnosti.

Poseduje modernu, tehnološki osavremenjenu i dobro opremeljenu zubotehničku laboratoriju u Novom Sadu. U radu koristi precizne digitalne metode izrade zubnih nadoknada, kao što su Digital Smile Design (digitalni dizajn osmeha, DSD), 3D skener I 3D CAD softver.

Često posećuje stručne skupove i predavanja kontinuirane edukacije, kao i radne kurseve. Govori slovački i engleski jezik.

dr Nemanja Nešković
spec. dr Nemanja Nešković

konsultant iz oblasti Oralne hirurgije i implantologije

Nakon završene srednje medicinske škole, smer zubni tehničar, 2005.godine upisuje Medicinski fakultet u Novom Sadu, odsek Stomatologija.

U decembru 2014.godine upisuje specijalističke studije iz oralne hirurgije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, te 2018.godine stiče zvanje specijaliste oralne hirurgije.

Prisustvovao je mnogim stručnim skupovima i seminarima, na kojima je predstavio svoje radove.

Sertifikovan za ugradnju ImplantDirect zubnih implantata, a takođe radi i sa Straumann sistemom. Govori engleski jezik.

dr Dragana Jovanović
spec. dr Dragana Jovanović

konsultant iz oblasti Ortopedije vilica

Rođena je 1988. godine u Novom Sadu. Nakon završene gimnazije, 2007. godine upisuje Medicinski fakultet Univerziteta u Novom sadu, odsek Stomatologija.

Po završetku osnovnih studija, započinje rad u privatnoj stomatološkoj praksi. Specijalističke studije na Klinici za ortopediju vilica Stomatološkog fakulteta u Beogradu završava 2019. godine, sa odličnim uspehom.

Vlasnik je privatne specijalističke ordinacije iz oblasti ortopedije vilica u Novom Sadu. Govori engleski jezik.

dr Maja Zubac
dr Maja Zubac

konsultant iz oblasti Anti-aging tretmana

Rođena je 1988. godine u Sremskoj Mitrovici. 2013. završava Medicinski fakultet u Novom Sadu, odsek Stomatologija.

Nakon rada u Domu zdravlja Sremska Mitrovica i privatnoj praksi, zajedno sa koleginicom Milom Kovačević započinje rad u stomatološkoj ordinaciji Dental M synergy.

Trenutno obavlja specijalistički staž iz oblasti Oralna hirurgija. Sertifikovana za rad sa hijaluronskim filerima. Govori engleski jezik.