Oralna hirurgija obuhvata hirurške intervencije u usnoj duplji kao što su: vađenje zuba i zaostalih korenova, hirurško vađenje impaktiranih zuba (najčešće umnjaka i očnjaka), operacije procesa na vrhu korena zuba (apikotomija), odstranjivanje cista, nivelacija grebena, i druge zahvate na mekim i tvrdim tkivima, koje se često rade u sklopu pripreme za izradu zubnih nadoknada.

 

 

Implantologija čini važan deo savremene stomatologije, u kojoj se teži nadoknadi izgubljenog zuba bez narušavanja susednih. Ugradnja zubnog implantata je bezbedna i bezbolna intervencija (radi se u lokalnoj anesteziji), a nakon perioda zarastanja, na njemu se izrađuje odgovarajući protetski rad.