Beljenje zuba je jedna od najpopularnijih i najmanje invazivnih estetskih procedura. Dostupno je više metoda:

  • ordinacijsko beljenje, pri čemu stomatolog na zube nanosi gel za izbeljivanje sa visokom koncentracijom aktivnih jedinjenja;
  •  kućno beljenje, pri čemu se u ordinaciji izrađuje individualni splint u koji pacijent unosi gel i postavlja na zube. Splint se nosi nekoliko sati u toku dana/noći, a koncentracija aktivnih materija u gelu je niža u odnosu na ordinacijsku metodu;

 

izbeljivanje zuba

Izbeljivanje Zuba